Navigácia

Profil školy História školy Enviromentálno - náučný chodník

O škole

Profil školy

Základnú školu v školskom roku 2018/2019 navštevuje 21 žiakov a do MŠ chodí 13 žiakov. V pozícii riaditeľa školy je  Mgr. Ľubomír Hlaváč. ZŠ s MŠ sídlia v jednej budove.
 

Môžeme sa pochváliť mnohými úspechmi našich žiakov v oblasti matematických pytagoriád, v oblasti umeleckého prednesu, výtvarných súťaží, v súťažiach v speve ľudových piesní.

 

Škola sa orientuje na rozvoj a organizovanie environmentálnych aktivít. V tejto oblasti sme zapojení do dvoch medzinárodných projektov. Sme držiteľmi celtifikátu Zelenej školy a zelenej vlajky. Máme cenu Ministra životného prostredia za prínos v starostlivosti o životné prostredie.

 

 

Naši žiaci sú šikovní a všetci zamestnanci ochotní pracovať nielen vo svojom pracovnom čase ale aj mimo neho.

 

         

          

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Vlachovo
    SNP 239, Vlachovo 049 24
  • 0909 100 408
    058/7 959 130

Fotogaléria