Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Vlachovo
  SNP 239/15, Vlachovo 049 24
 • +421 911 271 770

Partners

Mapa

Odporúčané sady

 

Pondelok 5. 12. 2022
 • V GOS v Rožňave sa konal 27. ročník Rok na Gemeri. Zimný festival zvykov a obyčají na Gemeri. Naši žiaci sa zúčastnili tvorivých dielní, kde si vyskúšali niekoľko výtvarných techník. Pracovali s hlinou, z ktorej si vyrobili vianočné stromčeky. Plstili snehuliakov, z drôtu vyrábali zvončeky a maľovali na drevené ozdoby. Tieto krásne výrobky si zobrali domov.

  Mgr. I. Kičurová

 • Preventívny projekt ,,Póla radí deťom“ je určený pre deti predškolského veku a deti prvého ročníka základných škôl. Jeho úlohou je naučiť deti bezpečne sa správať v rizikových situáciách, pripravovať ich k zodpovednosti za svoje zdravie a svoje veci. Prostredníctvom tohto projektu sú deti primeraným spôsobom informované o rizikách, s ktorými sa môžu v bežnom živote stretnúť. Ide približne o hodinové stretnutie detí a policajta, na ktorom sú informácie (o dopravných predpisoch, závislostiach, šikane, práci polície) podané hravou formou prostredníctvom pracovného listu.

 • Organizuje sa vždy v novembri „Aby bolo deti lepšie počuť!“. Aj tento rok sme sa zapojili do celoslovenského podujatia, ktoré má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie.

  Mgr. I. Kičurová

 • Deti v materskej škole jazdili na odrážadlách a riadili sa dopravnými značkami a semaforom. Neskôr si z papiera vyrobili autíčka.

 • Prváci svoj veľký deň neprežívajú len začiatkom septembra, ale rovnako slávnostný je pre nich deň pasovania za "veľkých" žiakov. Aby boli prváci pasovaní museli splniť niekoľko úloh a zložiť slávnostný sľub. Za splnenie všetkých úloh dostali pamätný list, perník, ktorý si sami upiekli a na záver si spoločne zatancovali.

  Mgr. I. Kičurová

 • Na svätého Martina, býva biela perina."

  11. novembra oslavujú meniny Martinovia. Na čítaní sme si so žiakmi prečítali legendu o svätom Martinovi. V dvojiciach vyriešili úlohy v pracovnom liste a vyrobili si sv. Martina na bielom koni. Nakoniec sme sa naučili pranostiky o sv. Martinovi.

  Mgr. I. Kičurová

 • Na hodinách prírodovedy si žiaci štvrtého ročníka vytvorili spoločný projekt Vesmír.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Vlachovo
  SNP 239/15, Vlachovo 049 24
 • +421 911 271 770

Fotogaléria

Právne informácie